frontpage.intro_title

frontpage.intro_body

Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрү

Ар бир максатты басыңыз же туруктуу өнүгүү жаатындагы максаттардын глобалдык көрсөткүчтөрү боюнча статистиканы издеңиз. Туруктуу өнүгүү максаттарынын көрсөткүчтөрү боюнча маалыматтарды алуу үчүн максатты тандаңыз же көрсөткүчтөрдүн аталышын төмөнкү шилтеме аркылуу киргизиңиз «Издөө».